WM3 Warehouse Management

Warehouse Management

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างมาก ทำให้บริษัท พยายามที่จะลดต้นทุนในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆภายในองค์กร

ซึ่งคลังสินค้าเป็นส่วนที่ได้รับความสนใจในอันดับต้น ๆ ของการลดค่าใช้จ่าย การที่จะบริหารจัดการคลังสินค้าได้ดีนั้น จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีและซอฟแวร์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแล บริการหลังการขายของซอฟแวร์ บริหารจัดการคลังสินค้า ให้กับลูกค้ามานานกว่า 15 ปี  ได้มีการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management System WMS )ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ในประเทศไทย ซึ่งมีฟังก์ชั่น การใช้งานที่ครบถ้วน มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า ราคาสมเหตุผล และบริการหลังการขายที่ดีและมีประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นั่นคือ Warehouse Management  System ที่มีชื่อว่า WM3

Highlight Function

TitleDescription
1. Multiple Warehouse รองรับการทำงานหลายคลังสินค้า
2. Support Multiple Language รองรับการทำงานหลายภาษา
3. User Define Field ข้อมูลผู้ใช้งานกำหนดเองได้เพิ่มเติมตามความต้องการ
4. Configuration สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานตามความต้องการของลูกค้าได้
5. Customize  สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานตามความต้องการของลูกค้าได้
6. Grouping Order (Wave) สามารถรวมใบเบิกสินค้าเพื่อที่จะหยิบสินค้าได้
7. Performance Dashboard แสดงรายงานในรูปแบบการฟฟิค
8. Report Add On สามารถเพิ่มรายงานได้นอกเหนือจากที่มีในระบบ
9. PDA, RFID  สามารถใช้งานกับ PDA, RFID ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. Export Excel นำข้อมูลออกเป็น Excel ได้
11. Transaction Log สามารถตวจสอบประวัติการทำงานของคลังสินค้าได้
12. Interface สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้ 

โครงสร้างการทำงาน

Feature Function

การรับสินค้า
 • ใบสั่งซื้อสินค้า
 • แผนการรับสินค้า
 • พิมพ์ สติ๊กเกอร์ติดสินค้า หรือ พาเลท
 • รับสินค้าตามแผน
 • รับสินค้าไม่มีแผน
 • จัดเก็บสินค้า
การจ่ายสินค้า
 • แผนการจ่ายสินค้า
 • แผนจ่ายตามเส้นทางของลูกค้า
 • ปล่อยแผนจ่ายแบบจองสินค้า
 • ปล่อยแผนจ่ายแบบไม่จองสินค้า
 • ปล่อยแผนจ่ายแบบรวมกลุ่มและจองสินค้า
 • ปล่อยแผนจ่ายแบบรวมกลุ่มและไม่จองสินค้า
 • หยิบสินค้าตามระบบแนะนำ
 • หยิบสินค้าตามผู้ใช้งาน
 • หยิบสินค้าเป็นกลุ่มตามระบบแนะนำ
 • หยิบสินค้าเป็นกลุ่มตามผู้ใช้งาน
 • บรรจุสินค้าลงกล่อง
 • โหลดสินค้าขึ้นรถ
 • ยืนยันการจัดส่งสินค้า
 • การจ่ายสินค้า Shelf-Life เพื่อ Modern trade
 • จัดชุดสินค้า
การจัดการคลังสินค้า
 • สินค้าคงคลัง
 • สินค้าคงคลังเสมือน
 • การจัดการสถานะสินค้า
 • เปลี่ยน Batch/Lot สินค้า
 • ย้ายสินค้า
 • ปรับยอดสินค้า
การนับสินค้า
 • วางแผนการนับสินค้า
 • เปรียบเทียบข้อมูลนับสินค้ากับสินค้าคงคลัง
 • นับสินค้าระบุรายสินค้า
 • นับสินค้าระบุ LPN (License Plate Number)
ประวัติการทำงานระบบ
 • ข้อมูลการเคลื่อนไหวในคลังสินค้า
 • ข้อมูลการทำงานในระบบ
การเชื่อมต่อข้อมูล
 • การเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงกับ SQL
 • การเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้ Text File
รายงาน
 • รายงานสรุปการรับสินค้า
 • รายงานรายละเอียดการรับสินค้า
 • รายงานสินค้ารับไม่ครบ
 • รายงานแผนการจ่ายสินค้า
 • ใบหยิบสินค้า
 • ใบส่งสินค้า
 • รายงานจ่ายสินค้า
 • รายงานคลังสินค้าตามรายการสินค้า
 • รายงานคลังสินค้าตาม LPN
 • รายงานคลังสินค้าตามอายุการจัดเก็บ
 • รายงานแผนการนับสินค้า
 • รายงานการนับสินค้า
 • รายงานสรุปเปรียบเทียบการนับสินค้า
 • รายงานรายละเอียดการเปรียบเทียบการนับสินค้า
การประเมินภาพรวมของคลังสินค้า
 • การประเมินภาพรวมของคลังสินค้า
 • สถานะการรับ และการจ่ายสินค้า
 • ชนิดของ แผนรับและจ่ายสินค้า
 • สินค้าที่มีปริมาณมากสุดในคลังสินค้า
 • สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในคลัง
 • แสดงงานของการรับสินค้าและจ่ายสินค้า
 • แสดงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในคลังสินค้า

Dashboard

การแสดงผลของ WM3 บน PC

การแสดงผลของ WM3 บน PDA