Jobs

เจ้าหน้าที่บัญชี (BKK)

4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง, เขตลาดพร้าว, เขตวังทองหลาง)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • งานบัญชีด้านรับ - จ่าย ภาษี ทรัพย์สิน

สวัสดิการ

ประกันชีวิตกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส, เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีฌาปนกิจญาติสนิท,
เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ, ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่, ยูนิฟอร์ม, งานกีฬาประจำปี, งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 6

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง


Technical Support (BKK)

5 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ประกันชีวิตกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส, เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีฌาปนกิจญาติสนิท,
เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ, ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่, ยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม, งานกีฬาประจำปี, งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 1. ปวส. - ปริญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ / ไฟฟ้า
 2. มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 4. มีความรับผิดชอบสูง
 5. รักงานบริการ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง


Programmer VB.Net C#.Net (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ สาขาศรีราชา)

3 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และ ศรีราชา
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • เขียนโปรแกรมให้กับลูกค้า ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
 • ตามที่ลูกค้าต้องการโดยใช้ภาษา VB.NET หรือ C#.NET

สวัสดิการ

ประกันชีวิตกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส, เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีฌาปนกิจญาติสนิท,
เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ, ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่, ยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม, งานกีฬาประจำปี, งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 21 - 28
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน UML,OOAD,OOP
 • มีความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็ปไซด์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง


เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (BKK)

4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลบัญชีรับ
 • ดูแลบัญชีจ่าย
 • ดูแลบัญชีต้นทุน
 • สวัสดิการ

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ประกันสังคม

สวัสดิการ

ประกันชีวิตกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส, เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีฌาปนกิจญาติสนิท,
เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ, ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่, ยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม, งานกีฬาประจำปี, งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • สำเร็จการศึกษา สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ ลงบัญชีต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง